/ by admin / Budownictwo i architektura / No Comments

Jak zdobyć awans – uprawnienia budowlane

Jeżeli już chcemy dostać awans w biznesie budowlanej, warto korzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak także prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można pozyskać jedynie i tylko poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to należy wiedzieć
Należy podkreślić że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, jednakże druga część, do której można przystąpić wyłącznie po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Ogólnie rzecz ujmując uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten kluczowy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej charakteryzuje się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną a także elektroenergetyczną. Jednak uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.

Ile blogów, tyle przydatnych informacji. Inne ciekawostki i przydatne informacje są interesujące dla młodej mamy, innych potrzebuje imprezująca nastolatka, jeszcze innych szuka handlowiec sprzedający towary lub usługi. Blog z przydatnymi informacjami bawi i pomaga zarabiać - zależnie od potrzeb. 

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze